Contact

Headquarter office:

Naarden Polska Sp. z o.o
Zegrzynska 6
05-119 Legionowo, Poland

T: +48 22 784 41 34
F: +48 22 765 25 06
E: naarden@naarden.com.pl

VAT: PL 536-187-88-38

Kapitał Zakładowy: 405.000 PLN

Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000346870

Production plant/Quality department

Naarden Polska Sp. z o.o,
Artyleryjska 6
91-072 Lodz, Poland

T: +48 42 630 64 52
F: +48 42 678 71 73
E: naarden@naarden.com.pl

Sales offices

Casein sales in Europe:

Mr. Jaap Koopman
M: +31 6 5341 3795
E: jaap.koopman@nap-casein.com

Casein sales in Poland and outside Europe:

Mrs. Anna Ziółkowska
M: +48 728 417 965
E: anna.ziolkowska@naarden.com.pl

Milk powders sales:

Mrs. Bożena Kawecka
M: +48 694 468 998
E: handel@naarden.com.pl