Kontakt

Siedziba firmy:

Naarden Polska Sp. z o.o
ul. Zegrzyńska 6
05-119 Legionowo, Polska

T: +48 22 784 41 34
F: +48 22 765 25 06
E: naarden@naarden.com.pl

NIP: PL 536-187-88-38

Kapitał Zakładowy: 405.000 PLN

Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000346870

Zakład produkcyjny / Dział Jakości

Naarden Polska Sp. z o.o,
ul. Artyleryjska 6
91-072 Łódź, Polska

T: +48 42 630 64 52
F: +48 42 678 71 73
E: naarden@naarden.com.pl

Biura sprzedaży

Sprzedaż kazeiny w Europie:

Jaap Koopman
M: +31 6 5341 3795
E: jaap.koopman@nap-casein.com

Sprzedaż kazeiny w kraju i poza Unią:

Anna Ziółkowska
M: +48 728 417 965
E: anna.ziolkowska@naarden.com.pl

Sprzedaż proszków mlecznych:

Tel:      +48 22 784 41 34

E: handel@naarden.com.pl